Home | Nieuws | Vereniging | Activiteiten | Foto's | Bedrijven | ReŁnie 2010 | Leden
Wie zijn wij?

Scientia Naturae is de alumnivereniging van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) en Applied Science (AS), voormalig Biologie & Medisch Laboratorium-onderzoek (B&M), Chemie, Chemische Technologie (CT) en Technische Natuurkunde (TN).

De vereniging heeft als doel om het contact te onderhouden tussen leden van de vereniging onderling, tussen leden van de vereniging en studievereniging Aquinas en tussen leden van de vereniging en Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. Hieronder valt ook het uitwisselen en op peil houden van kennis en inzichten op wetenschappelijk gebied.

Activiteiten
Speciaal voor leden organiseert de vereniging een groot aantal activiteiten zoals reünies, symposia, excursies en (netwerk)borrels.
Door reünies en netwerk(borrels) worden contacten met andere afgestudeerden onderhouden en bouw je tevens op een gezellige en informele manier een netwerk op met mensen die dezelfde opleidingsachtergrond hebben.
Een keer per jaar organiseert Scientia Naturae een symposium rondom een actueel thema. Enerzijds richt men zich op kennisoverdracht, maar ook het vergroten van vaardigheden zal aan de orde komen. Zowel leden van de alumnivereniging als externe sprekers zullen presentaties geven. Daarnaast worden ook excursies georganiseerd door de vereniging.

Via de internetsite en de periodieke nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden omtrent de activiteiten van de vereniging.

Netwerkgroepen
Wij zijn met de vereniging ook actief op de diverse netwerkgroepen, dit zijn de links:
LinkedIn
Hyves
Facebook


Bestuursleden:Het bestuur van alumnivereniging Scientia Naturae bestaat uit v.l.n.r. Stefan Rutten, Angelique van Zeeland, René Smulders, Chris Bliek, Jos van Vegchel.

René Smulders: Voorzitter

In juli 2000 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Chemische Technologie met als afstudeerrichting materiaaltechnologie, waarna ik een aantal maanden heb gewerkt bij mijn afstudeerbedrijf Philips Competence Centre Plastics B.V. Daarna ben ik in november 2000 als Manufacturing Engineer in dienst getreden bij Ferro Electronic Material Systems B.V. Hier was ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een tweetal productlijnen (non-powders en NP0). Door een reorganisatie heb ik Ferro moeten verlaten en ben uiteindelijk bij Chemetall N.V. terechtgekomen. Chemetall is een bedrijf dat chemische producten levert voor het voorbehandelen van diverse metalen. Bij Chemetall ben ik begonnen als Chemisch Technisch Analist (ondersteuning aan klanten vanuit het laboratorium), maar heb in de loop der tijd een functiewijziging gehad. Nu ben ik werkzaam als Technisch Commercieel Adviseur, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de technische adviezen aan en de verkoop van chemie aan klanten “Algemene Industrie Zuid-Nederland” en “Cold Forming Nederland”.

Jos van Vegchel: Penningmeester

Lang, lang geleden ben ik in 1982 afgestudeerd als chemisch analist op het IHBO Eindhoven. Na 2 jaar werkervaring bij de afdeling organische synthese op de TUE ben ik bij Philips gaan werken. Ik ben begonnen als onderzoeksassistent in de groep grensvlakchemie, daarna photolithografisch procesontwikkelaar, daarna groepsleiderontwikkeling in Heerlen en als afdelingsleider Optical Disc Technoligy Centre Eindhoven geëindigd. In al die jaren zijn kennis vergaren en overdragen belangrijke peilers geweest van mijn werk. Ook het gebruik van computers hierin is onmisbaar, zeker tegenwoordig. Al tijdens mijn opleiding, vijfentwintg jaar geleden, heb ik getracht het computeronderwijs in de opleiding te integreren. Nu is het ondenkbaar, onderwijs zonder computers. Op dit moment gebruik ik mijn kennis en kunde om mensen te trainen in het gebruik van professionele software.

Stefan Rutten: Secretaris

Mijn naam is Stefan Rutten en ik ben sinds ongeveer het begin “begunstiger” van de Alumni vereniging. De reden hiervoor is dat ik namelijk geen diploma hebt behaald op de Fontys Hogeschool. In de periode jan 1997 tot jul 1998 heb ik de studie Chemische Technologie gevolgd. Daar de wijze van tentamineren mij niet lag, heb ik besloten mijn studie voort te zetten aan de Hogeschool Brabant te Breda alwaar ik in 2002 mijn diploma behaald heb.
Waarom ik toch wilde deelnemen aan de Alumnivereniging was tweeledig. Ik heb met mijn medestudenten altijd een leuke tijd gehad, dus die contacten wilde ik wel graag weer in ere herstellen. Daarnaast is het bij mijn huidige werkgever van belang om veel contacten te leggen en een goed netwerk te hebben. Hiervoor is de vereniging natuurlijk uitermate geschikt.
Ik ben momenteel werkzaam als procestechnoloog bij Rafti Sugar Solutions in Wijchen. Zij zijn een producent van suiker oplossingen. Ik ben daar verantwoordelijk voor het optimaliseren van de bestaande productieprocessen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe productieprocessen. Initieren en implementeren continue verbeteringen in de productieprocessen. Signaleren, oplossen en voorkomen van productieproblemen als gevolg van technologische of technische afwijkingen. Troubleshooter in geval van productieproblemen. Opstellen van productievoorschriften en processpecificaties. Bewaken of er conform procedures en instructies gewerkt wordt. Betrokken bij de opzet, planning en realisatie van projecten.

Angelique van Zeeland: Algemeen Bestuurslid

Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de opleiding HLO Chemie. Daarna heb ik nog een paar maandjes gewerkt bij mijn afstudeerbedrijf Agro Milieu. In oktober 2002 ben ik gestart bij het farmaceutisch bedrijf Organon te Oss. Organon houdt zich o.a. bezig met de bedrijfstakken anticonceptie, fertiliteit, anesthesie, antidepressiva en -psychosemiddelen.
Ik ben werkzaam op de afdeling Quality Assurance. Deze bestaat uit een A-lab en een B-lab met elk zo'n vijf afdelingen. Het B2-lab, waar ik werk, is gespecialiseerd in deeltjes- (Laser Blokkade en Obscuration techniek) en metaalanalyses (AAS en ICP). Het werk is zeer gevarieerd: ik houd me bezig met routinematige kwaliteitscontroles, maar ook met klachtonderzoek, methodeontwikkeling en validaties.

Chris Bliek: Contactpersoon Fontys

Ik werk sinds 1996 bij Fontys en maak sinds 1998 de roosters. In eerste instantie voor CT/HLO, later aangevuld met dat van TN en sinds een aantal jaar ook voor het ROC-LMP dat ook op onze locatie gevestigd is en dat vanaf komend studiejaar ook onder de Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen gaat vallen.Mijn "niet afgemaakte" opleiding als 1e graads docente tekenen en kunstgeschiedenis heeft mij voldoende creatief geschoold om die klus ieder jaar weer te klaren. Gelukkig ben ik ook al sinds 2004 SLBer van AS en daar heb ik al heel studenten in het eerste jaar begeleid, wat ik met veel plezier doe. Het is een welkome afwisseling is voor het roosterwerk. Daarnaast ben ik secretaris van de opleidingscommissie AS en dus de contactpersoon van de Alumniverening.

Actieve Leden:

Naast de bestuursleden kent de vereniging actieve leden. Dit zijn leden die zich in willen zetten voor de vereniging alsmede mee willen helpen met het regelen van een activiteit. Heb je interesse om ons team te komen versterken neem dan contact op via: info@alumni-sn.nl.

[Home] [Nieuws] [Vereniging] [Activiteiten] [Foto's] [Bedrijven] [ReŁnie 2010] [Leden]